ข้อมูลตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีสภาพเป็นป่าเขา และราษฎรได้อพยพมาจากอำเภอเมือง และวังสะพุง เพื่อมาจับจองที่ทำกิน เมื่อมาอยู่รวมกันมากขึ้น จึงได้ก่อตั้งเป็นตำบล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีพื้นที่เป็นภูเขา 80% พื้นที่ราบ 20%

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอเมือง และอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ถนนสายเลย-หล่มสัก แยกเข้าตามเส้นทางเข้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเข้าไป 6 กม. ทางแยกจะอยู่ที่บ้านสานตม กม.ที่ 40

ผลิตภัณฑ์

ชุดนักเรียน,เครื่องดื่มสมุนไพร

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล

โรงแรม
1 พี่น้อง หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ โทร.042-899258
2 ภูเรือรีสอร์ท ม.4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ โทร.042-899048 800-1,500 บาท/วัน

ร้านอาหาร
1 ระเบียงคอย ม.2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ โทร.042-899121 อาหารตามสั่ง
2 สองพี่น้อง ม.2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ โทร.042-899258 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ที่เสียบปากกาเอนกประสงค์
2 ชุดนักเรียน ชุดนักเรียนสำเร็จรูป
3 เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ เลย