ข้อมูลตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าลี่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าลี่ ตั้งชื่อตำบลตามหนองน้ำแห่งหนึ่งมีเนื้อที่ 6 ไร่ มีน้ำเต็มหนองน้ำตลอดปีในบริเวณนั้นจะปกคลุมไปด้วยพืชชนิดหนึ่งตามภาษาท้องถิ่นเรียกว่า "ผือ" จึงได้ใช้ชื่อต่อกันมาว่า "ตำบลหนองผือ" มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองผือ หมู่ 2 บ้านปากคาน หมู่ 3 บ้านหาดพระ หมู่ 4 บ้านขอนแก่น หมู่ 5 บ้านเมี่ยง หมู่ 6 บ้านปากห้วย หมู่ 7 บ้านปากห้วย หมู่ 8 บ้านเมี่ยง หมู่ 9 บ้านเมี่ยง หมู่ 10 บ้านเพชรโสภณ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าลี่ และ ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ระยะทาง 50 กม.

ผลิตภัณฑ์

กิ่งพันธุ์ไม้ผล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แก่งโตนแม่น้ำเหือง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อยู่ห่างจากอำเภอท่าลี่ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นโขดหินเกิดขึ้นตามธรรมชาติ วางเรียงกันอยู่อย่างระเกะระกะขวางทางน้ำไหล เวลาน้ำไหลเกิดเสียงดัง และเกิดละอองน้ำกระเซ็นไปทั่วบริเวณ มองดูสวยงามมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนของทุกปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ที่นอน
2 กล้วยทอดกรอบ กล้วยทอดกรอบ
3 กิ่งพันธุ์ไม้ผลชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์กิ่งพันธุ์ไม้ผลชนิดต่าง ๆ ขยายพันธุ์โดยการทาบกิ่งและตอนกิ่ง เป็นไม้ผลพันธุ์ดี แข็งแรง โตเร็ว ปลูกง่าย มีให้เลือกมากมาย เช่น มะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ มะนาว ส้มโอ ลำไย ฯลฯ
4 ผ้าทอลายน้ำไหล ผ้าทอลายน้ำไหล

สินค้าโอทอป ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ เลย