ข้อมูลตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกขมิ้น แยกมาจากบ้านเหมืองแบ่ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง จะมีต้นขมิ้นใหญ่มาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า "บ้านโคกขมิ้นใหญ่" และได้จัดตั้งเป็นตำบลโคกขมิ้น เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง มีหมู่บ้านจำนวน 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกขมิ้น หมู่ 2 บ้านกุดลัน หมู่ 3 บ้านโคกน้อย หมู่ 4 บ้านหินเกิ้ง หมู่ 5 บ้านหินเกิ้งใหม่ หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 บ้านลาด หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 บ้านขอนยาง หมู่ 10 บ้านป่าบง หมู่ 11 บ้านป่าไม้งาม หมู่ 12 บ้านห้วยม่วง หมู่ 13 บ้านนิกรสุข หมู่ 14 บ้านศรีประทุม หมู่ 15 บ้านน้อยคีรี หมู่ 16 บ้านลาดเหนือ หมู่ 17 บ้านหินเกิ้งพัฒนา หมู่ 18 บ้านลาดใต้

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้นตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอวังสะพุง 20 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 201 ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น-เลย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองหิน กิ่ง อ.หนองหิน และ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทรัพย์ไพวัลย์ กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต.2,839 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,138 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากอำเภอวังสะพุงไปทางทิศตะวันตก 20 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 201 ถนนมะลิวัลย์ เลย-ขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม

สถานที่

1. อบต.โคกขมิ้น
2. สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
3. วัด/สำนักสงฆ์ 19 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดถ้ำคูหาวารี ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง ตำบลโคกขมิ้น อยู่ห่างจากทางแยกบ้านลาด 5 กิโลเมตร ห่างจากแยกนิกรสุข 16 กิโลเมตร

ร้านอาหาร
1 ร้านสักทองคาราโอเ หมู่ 13 บ้านนิกรสุข ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 อาหารตามสั่ง
2 ร้านเกศแก้วคาราโอ หมู่ 13 บ้านนิกรสุข ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 นมพาสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์ เป็นนมวัวสดบรรจุถุงพร้อมดื่ม รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
2 ผลิตภัณฑ์ไหมพรม ผลิตภัณฑ์ไหมพรม ทอมือด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น เสื้อไหมพรม หมวกไหมพรม ถุงเท้า ผ้าพันคอ ปลอกหมอน กระเป๋า
3 ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ

สินค้าโอทอป ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง เลย