ข้อมูลตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลภูกระดึงนั้น ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2519 ซึ่งในขณะนั้นแบ่งเขตการปกครองทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ต่อมาได้พัฒนาและขยายพื้นที่การปกครองอีก ซึ่งในปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ประชากรส่วนมากมาจากหลายจังหวัด ซึ่งอพยพมาเพื่อประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่

พื้นที่

เป็นที่ราบสลับเทือกเขา มีแหล่งน้ำสำคัญ คือ ลำน้ำพอง ซึ่งไหลมาจากยอดภูกระดึงลงสู่แม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

ตำบลภูกระดึงมีสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง มีสถานีโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง และระบบการประปาครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน มีโรงพยาบาล 1 แห่ง

การเดินทาง

เส้นทางคมนาคมของตำบลสามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 เส้นทาง คือ ถนนมะลิวัลย์สายเก่าผ่านบ้านห้วยคะมะ หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์สายใหม่ ผ่านบ้านมะลิวัลย์ ตำบลผานกเค้า

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าเมเปิล/หมวกไหมพรม

สถานที่

1) ภูกระดึง
2) อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
3) น้ำตกตาดห้วยปูน
4) วัดธาตุเจดีย์
5) โรงพยาบาลภูกระดึง
6) สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูกระดึง
7) ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง
8) กระดูกไดโนเสาร์ อายุ 210 ล้านปี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอภูกระดึง เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 มิถุนายน ของทุกปี
2 ไดโนเสาร์ภูหินแท่น หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูหินแท่น ตั้งอยู่ในบริเวณป่าภูค้อ-ภูกระแต พบครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 โดยพระอาจารย์จ่อย อาขะธมฺโม เป็นกระดูกขาหลังท่อนบนซ้ายของไดโนเสาร์กินพืช มีลักษณะคล้ายคลึงกับกระดูกของไดโนเสาร์ “อีสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชี” (Isanosaurus attavipachii) ที่พบที่จังหวัดชัยภูมิ ในชั้นหินทรายสีแดงของหมวดหินน้ำพองเช่นเดียวกัน อยู่ในยุคไทรแอสสิกตอนปลาย (Late Triassic) จึงประมาณอายุของไดโนเสาร์ที่พบนี้ประมาณ 210 ล้านปี
3 ไดโนเสาร์ภูหินแท่น ภาพสเก็ตซ์
4 น้ำตกตาดห้วยปูน น้ำตกตาดห้วยปูน อยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง บ้านนายางใต้ หมู่ 5
5 น้ำตกตาดห้วยปูน เส้นทางไปเที่ยวน้ำตกสะดวก ปลอดภัย
6 น้ำตกตาดห้วยปูน สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

โรงแรม
1 ภูกระดึงรีสอร์ท 256 ม.8 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทร : 08-4287-1076, 08-9274-6009
2 สาลินารีสอร์ท บ้านวงเวียน ม.3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย (ติดชลประทานภูกระดึง)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าเมเปิล ผลิตจากผ้าทอมือ เย็บมือ และพัฒนาลายเป็นใบเมเปิล จึงมีที่เดียวในประเทศไทย
2 กระโปรงถักโครเชต์ กระโปรงถักโครเชต์
3 ผลิตภัณฑ์จักสานตัดเย็บ ผลิตภัณฑ์จักสานตัดเย็บ
4 ผลิตภัณฑ์เด็กแรกเกิด ผลิตภัณฑ์เด็กแรกเกิด
5 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่
6 ผ้าห่ม ผ้าห่ม ที่นอน ของที่ระลึก
7 หมวกสั้น หมวกสั้น
8 หมวกไหมพรม ผลิตจากไหมพรมคุณภาพดี มีรูปแบบที่หลากหลาย มีหลายสีและขนาดให้เลือกตามต้องการ เป็นงานที่มีความละเอียด สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง เลย