ข้อมูลตำบลหนองหิน กิ่งอำเภอหนองหิน เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองหิน เดิมที่เป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ต่อมาได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาเห็นตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ.2523 มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน มีนายเรศ แถลงกัณฑ์ เป็นกำนันคนแรก ต่อมามีการขยายเขตการปกครอง 13 หมู่บ้าน มีนายทรัพย์ แถลงกัณฑ์ เป็นกำนันคนต่อมา และนายประจักษ์ ปิติสกุลโชค เป็นกำนันคนปัจจุบัน และได้แยกการปกครองจากอำเภอภูกระดึงรวมกับตำบลปวงนพุ และตำบลตาดข่า เป็นกิ่งอำเภอหนองหิน ในวันที่ 1 ก.ค.2540

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ สลับเนินเขา และบางบริเวณเป็นที่ราบสูง ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตาดข่า กิ่ง อ.หนองหิน จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปวนพุ กิ่ง อ.หนองหิน จังหวัดเลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,175 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.40 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สายเลย-ขอนแก่น (หนองหิน-วังสะพุง) ระยะทาง 23 กิโลเมตร สายปวนพุ-ภูหลวง ระยะทาง 20 กิโลเมตร หรือสายหนองหิน-เอราวัณ ระยะทาง 20 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่

1) ที่ว่าการกิ่ง อ.หนองหิน
2) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
3) ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองหิน
4) สถานีตำรวจภูธรกิ่ง อ.หนองหิน
5) โรงเรียนหนองหินวิทยา
6) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิน
7) วัดถ้ำมโหฬาร
8) วัดสันติธรรม,วัดร่มโพธิสถาน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดถ้ำมโหฬาร วัดถ้ำมโหฬาร อยู่ที่หมู่ที่ 13 บ้านสุขใจ ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองหิน 3 กิโลเมตร
2 วัดถ้ำมโหฬาร

ร้านอาหาร
1 ร้านบุญส่ง ตลาดอำเภอหนองหิน อาหารตามสั่ง
2 แดงโภชนา ตลาดอำเภอหนองหิน อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าถุงมัดหมี่
2 ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลหนองหิน กิ่งอำเภอหนองหิน เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองหิน กิ่งอำเภอหนองหิน เลย