ข้อมูลตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปวนพุอยู่ในเขตการปกครองของ กิ่ง อ.หนองหิน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านปวนพุ หมู่2 บ้านนาเหล่า หมู่3 บ้านผาหวาย หมู่4 บ้านสวนหอม หมู่5 บ้านห้วยเดื่อน้อย หมู่6 บ้านหนองมากแก้ว หมู่7 บ้านห้วยเป้า หมู่8 บ้านห้วยไผ่เหนือ หมู่9 บ้านนาเหล่าน้อย หมู่10 บ้านผางาม หมู่11 บ้านผาฝ้าย หมู่12 บ้านหนองจิก หมู่13 บ้านจอมทอง หมู่14 บ้านทุ่งสีทอง หมู่15 บ้านทุ่งโพธิ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหิน และ ต.ตาดข่า กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยลีเลียด และ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,500 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย), หัตถกรรมไม้ไผ่

สถานที่

1.วัดคำมาประดิษฐ์ 2.วัดคุณสมบัติพัฒนา
3.วัดโคกป่าบก 4.วัดโคกสว่าง
5.วัดจิตสังคม 6.วัดถ้ำโพธิ์ชัย
7.วัดถ้ำโพธิ์สัตว์ 8.วัดนาซำเจริญ
9.วัดโนนทราย 10.วัดโนนราชน้อย
11.วัดป่าผาหวาย 12.วัดป่าสมัยพัฒนาราม
13.วัดผาฝ้ายพัฒนาราม 14.วัดผาหวายวนาราม
15.วัดพรมดีสามัคคี 16.วัดโพธิ์ชุม
17.วัดภูทอง 18.วัดราดน้อย
19.วัดศรีสมบูรณ์ 20.วัดศรีห้วยเป้า
21.วัดศรีห้วยไผ่เหนือ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากธรรมชาติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการ ร่วมกับชุมชน มีนักท่องเที่ยวสนใจมาศึกษาและท่องเที่ยวเฉลี่ยเดือนละ 3,000 คน
2 ผาบ่องสวนหินผางาม ตั้งอยู่ที่บ้านผางาม บริเวณด้านหน้ามีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้คอยบริการ พื้นที่ส่วนใหญ่ของสวนหินผางาม เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่สลับซับซ้อนมีพันธ์ไม้ต่างๆแปลกตามากมาย มีผู้นำทางในการท่องเที่ยวชมเนื่องจากเส้นทางมีความคดเคี้ยวเป็นเขาวงกตและยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

โรงแรม
1 สวนชาติกร 77 ม.10 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 42190 โทร : 08-6249-0946, 08-1959-2827, 08-4787-9843 บ้านภูหลวง บ้าน 2 ชั้น พักได้ถึง 10 คน 1,500 บาท บ้านภูเรือ พักได้ 2 คน บ้านภูหอ พักได้ 2 คน เต็นท์พร้อมเครื่องนอน 2 คน หลังละ 150 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำผึ้งไร่ปอป่าน น้ำผึ้งไร่ปอป่าน
2 ผ้าคลุมไหล่ (เส้นด้ายใยประดิษฐ์) ผ้าคลุมไหล่ (เส้นด้ายใยประดิษฐ์)
3 หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว
4 หัตถกรรมไม้ไผ่ และไม้เนื้อแข็ง หัตถกรรมไม้ไผ่ และไม้เนื้อแข็ง
5 เต่ากะลามะพร้าว เต่ากะลามะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน เลย