ข้อมูลตำบลในเมือง อำเภอเมือง หนองคาย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองหนองคายจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2478 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองหนองคาย มีพื้นที่ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตรต่อมาพื้นที่ลดลงเหลือ 3.2 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากถูกน้ำโขงและน้ำฝนเกิดกัดเซาะตลิ่ง ต่อมาปี พ.ศ.2537 ได้จขอขยายเขตเทศบาลจากเดิม 3.2 ตารางกิโลเมตร เป็น 35.15 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่

เทศบาลเมืองหนองคายเป็นพื้นที่ราบสูงค่อนข้างราบ พื้นที่ส่วนหนึ่งติดกับแม่น้ำโขง มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ลักษณะของพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 200 เมตร

เขตพื้นที่

ทเศเหนือ ติดกับแม่น้ำโขงและประเทศสาธารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลกวนวัน

อาชีพ

อชีพหลัก ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง ทำการเกษตร

สาธารณูปโภค

มีระบบประปา ไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกประเภท

การเดินทาง

ระยะทางห่างจากสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ประมาณ 1 กิโลเมตร มีถนนเข้าสู่ชุมชน 2 เส้นทาง คือ ถนนประจักษ์ศิลปาคมและถนนมีชัย

ผลิตภัณฑ์

ขนมทองม้วน,ข้าวเกรียบงา

สถานที่

1. สะพานมิตรภาพไทย - ลาว
2. ศาลากู่แก้ว
3. วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)
4. อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
5. หาดจอมมณี
6. ตลาดท่าเสด็จ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส) หลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 2 คืบ สูง 4 คืบ 1 นิ้ว ประดิษฐานในพระอุโบสถพระรามหลวงวัดโพธิ์ชัย
2 สะพานไทย - ลาว เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง เกิดจากความร่วมมือของประเทศไทย - ลาว และออสเตรเลีย เปิดใช้เป็นทางการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายไทย ท่านหนูฮักพูมสะหวันประธานประเทศลาว ฝ่ายลาว
3 วัดกู่แก้ว ศาลากู่แก้วตั้งอยู่ชุมชนสามัคคีมู่เหลือ วัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่ศาสนาพรหมณ์ มีการสร้างรูปปั้นขนาดใหญ่ เป็นเทวรูปและเทวลัยต่าง ๆ พร้อมคำอธิบายด้วยคำพูดเป็นภาษาอิสานเพื่อเป็นคติสอนใจในการครองตน

โรงแรม
1 จงกล เกสท์เฮาส์ 648 ถ.ริมโขง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4241 2228 จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 100 - 250 บาท
2 พรรณทวี 1049 ถนนหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทร : (042)411568-9, 426002, 421106 โทรสาร : (042)460850
3 มัดหมี่ เกสท์เฮาส์ 1111/4 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4246 0717 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 130 - 200 บาท
4 มั่นคง อพาร์ทเม้นท์ 268/3 ถ.ประจักษ์ ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4246 0756-8 โทรสาร : 0 4246 2383 จำนวนที่พัก 58 ห้อง, ราคา 350 บาท
5 สวัสดี เกสท์เฮาส์ 402 ถ.มีชัย (ตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง) ต.ในเมือง อำเภอเมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4241 2502 จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 100 - 380 บาท
6 หวนลาย อพาร์ทเมนท์ 823 ถ.บรรเทิงจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4241 3596-7, 08 6854 1113 จำนวนที่พัก 48 ห้อง, ราคา 400 - 700 บาท
7 เคซี เกสท์เฮาส์ 1111/2 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 1874 8880 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 100 - 150 บาท
8 เชไก่ เกสท์เฮาส์ 1160 ซ.สโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4246 0868 จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 120 - 150 บาท
9 แม่โขง ริเวอร์ 179 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4241 1277 , 0 4246 5557 โทรสาร : 0 4246 5558 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 300-600 บาท
10 แม่โขง รีสอร์ท 100 ถ.มิตรภาพ (ข้างสถานีไฟฟ้าย่อย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 1934 5581 จำนวนที่พัก 34 ห้อง, ราคา 200 - 350 บาท
11 แม่โขง เกสท์เฮาส์ 519 ถ.ริมโขง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4246 0689 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 100 - 300 บาท
12 โกลด์ลักกี้ รีสอร์ท ซอยจอมมณี 2 (ข้างวิทยาลัยอู่ต่อเรือหนองคาย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4242 3188 , 0 4242 3248 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 200 - 650 บาท
13 โชควิวัฒน์ รีสอร์ท 290 หมู่ 5 บ้านวังน้ำขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 08 1739 7560, 0 4027 1560 จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 300 บาท
14 โรงแรมประจักษ์ 1178 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4241 2644 โทรสาร : 0 4242 0510 จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 260 - 650 บาท
15 โรงแรมพงษ์วิจิตร 1244/1-2 ถ.บรรเทิงจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4242 0632 จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 200 - 500 บาท
16 โรงแรมไทยลาว ริเวอร์ไซด์ 51 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร : 0 4246 0263-7 โทรสาร : 0 4246 0317 จำนวนที่พัก 72 ห้อง, ราคา 500 - 800 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมทองม้วน เป็นขนมที่ทำจากข้าวกรอบอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นของว่าง ของฝาก
2 ขาหมูเวียดนาม ขาหมูเวียดนาม
3 ข้าวเกรียบงา เป็นขนมที่กรอบ อร่อย มีประโยชน์ทางโภชนาการ และราคาถูก
4 ผ้าถุงสำเร็จ ผ้าถุงสำเร็จ
5 สร้อยแขนกุหลาบ สร้อยแขนกุหลาบ
6 อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
7 เสื้อคลุมย้อมสีธรรมชาติ เสื้อคลุมย้อมสีธรรมชาติ
8 เสื้อผ้าฝ้าย เสื้อผ้าฝ้าย
9 แหนมเนือง แหนมเนือง
10 โคมไฟติดฝาผนัง โคมไฟติดฝาผนัง
11 ไม้พาย ไม้พาย

สินค้าโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง หนองคาย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง หนองคาย