ข้อมูลตำบลสีกาย อำเภอเมือง หนองคาย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสีกายเดิมขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย ในปี 2525 จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลสีกายมี 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลสีกายอยู่ห่างจากอำเภอเมืองหนองคาย 20 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร หมู่บ้านตั้งเรียงรายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงและลำน้ำสวย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ลำน้ำโขง
ทิศใต้ ติดกับ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 785 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลสีกายได้ 2 เส้นทางคือ ตามเส้นทางสายโพนพิสัย-หนองคาย ระยะทาง 20 กิโลเมตร และเส้นทางเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงถึงบ้านจอมแจ้งบ้านแรกของตำบลระยะทาง 16 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม,ตระกร้าทางมะพร้าวรูปทรงหกเหลี่ยม

สถานที่

1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย
2. สถานีอนามัยตำบลสีกาย
3. ลำน้ำโขง
4. วัดบ้านจอมแจ้ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ชายหาดริมฝั่งแม่น้ำโขง ในฤดูแล้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน น้ำในแม่น้ำโขงจะลดลง ใสสะอาด มีหาดทรายตามชายฝั่ง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2 วัดธรรมรัตนกร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีต้นไม้ซางขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีขึ้นในบริเวณวัด
3 วัดธรรมรัตนกร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยม้วนสมุนไพร กล้วยม้วนสมุนไพร
2 กุบหมวก กุบหมวก
3 ช้างมงคล ช้างมงคล
4 ตระกร้ารูปไข่ ตระกร้ารูปไข่
5 ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดหมี่
6 มะพร้าวแก้ว มะพร้าวแก้ว
7 ไข่เค็ม เป็นการถนอมอาหารจากไข่ไว้รับประทานกับข้าวต้ม เก็บไว้ได้นานรสชาดอร่อย สะอาดปลอดภัย

สินค้าโอทอป ตำบลสีกาย อำเภอเมือง หนองคาย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสีกาย อำเภอเมือง หนองคาย