ข้อมูลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบึงกาฬ เป็นตำบลเก่าแก่ในเขตอำเภอไชยบุรี จ.นครพนม ปี พ.ศ.2459 จึงได้โอนการปกครองมาขึ้นกับ จ.หนองคาย ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบึงกาฬ ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านบึงกาฬกลาง หมู่2 บ้านศรีโสภณ หมู่3 บ้านบึงกาฬใต้ หมู่4 บ้านนาโนน หมู่5 บ้านท่าไคร้ หมู่6 บ้านท่าโพธิ์ หมู่7 บ้านดงหมากยาง หมู่8 บ้านบึงสวรรค์ หมู่9 บ้านแสนประเสริฐ หมู่10 บ้านแสนสำราญ และหมู่11 บ้านแสนสุข

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำโขงไหลผ่าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.68 ตร.กม. หรือ 16,052 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,030 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

จากตัวจังหวัดหนองคายใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 จากจังหวัดถึงอำเภอบึงกาฬ ระยะทางประมาณ 136 กม. เมื่อถึงสี่แยกเลี้ยวขวาเข้าเขตตำบลบึงกาฬ ในเขตการปกครองของอำเภอบึงกาฬ

ผลิตภัณฑ์

ปลาแห้ง-เสื่อ-จักสานจากไม้ไผ่

สถานที่

1.หลวงพ่อใหญ่ วัดโพธาราม
2.ศาลเจ้าแม่สองนาง
3.หาดทรายตามริมน้ำโขง
4.หนองกุดทิง
5.หนองบึงกาฬ
6.ศาลจังหวัดบึงกาฬ
7.อัยการจังหวัดบึงกาฬ
8.สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายสาขาบึงกาฬ
9.สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคายสาขาบึงกาฬ
10.โรงพยาบาลของรัฐ
11.สถานีโทรคมนาคม
12.ที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลเจ้าแม่สองนาง เป็นศาลที่สิงสถิตย์ของเจ้าสองนางลุ่มน้ำโขงที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและบุคคลทั่วไป
2 หาดทรายขาวริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นหาดทรายขาวริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยงามระยะทางยาวประมาณ 2 กม. เมื่อยามเช้าและเย็นอากาศดีลมพัดเย็นสบาย และความสวยงามเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน
3 กุดทิง เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีปลาน้ำจืดมากมาย เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและตกแสงจะตกกระทบกับน้ำสวยงามมาก เหมาะสำหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนชมวิวมาก
4 หลวงพ่อใหญ่ วัดโพธาราม หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัย โบกฉาบด้วยปูน หน้าตักกว้าง 2 เมตร จากฐานถึงยอดพระเกตุสูง 2.10 เมตร จากพระฌานุ (เข่า) ถึงพระศอ (คอ) สูง 0.90 เมตร และจากพระศอ ถึงยอดพระเกตุ สูง 1.20 เมตร พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนหน้าตัก พระหัตถ์ขวาคว่ำวางทับพระฌานุ นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 5 เหยียดทั้ง 5 เหยียดลงอย่างมีระเบียบเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป ประดิษฐานอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยม ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2537
5 วัดโพธาราม วัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย เป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือ

โรงแรม
1 ทรายเงิน รีสอร์ท 149 หมู่ 9 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43130 โทร : 0 4249 1833-4 โทรสาร : 0 4249 1055 จำนวนที่พัก 21 ห้อง, ราคา 350 - 500 บาท
2 สมานมิตรโฮเต็ล หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โทร : 042-491377 ห้องแอร์ ราคา 250-500 บาท/คืน
3 สันติสุขธานี โฮเต็ล 114 ถ.ประสาทชัย ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43130 โทร : 0 4249 1114 จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 150 - 500 บาท
4 เลคเฮ้าส์ รีสอร์ท 142 หมู่ 8 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 โทร : 0 4290 7270, 0 4249 1326 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 200 - 300 บาท
5 แม่น้ำ โฮเต็ล 107 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 โทร : 0 4249 1052 ราคาห้องละ 400 บาท
6 โรงแรมสำราญ 222 ม.1 ถ.มีชัย ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140โทร : 042-403435, 087-231-4003 ห้องเตียงเดียว 350 บาท / คืน ห้องเตียงคู่ 380 บาท / คืน ห้องเตียงเดียว (ชั้น 4) 330 บาท / คืน ห้องชุด (3 เตียง) 450 บาท / คืน (ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า)

ร้านอาหาร
1 ครัวผู้ว่า 2000 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โทร : 042-403343 อาหารตามสั่ง
2 ครัวเก็บตะวัน หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โทร : 042-491114 อาหารตามสั่ง
3 ครัวเสวย ม.1 ต.บึงกาฬ จ.หนองคาย โทร.01-7785949 อาหารตามสั่ง
4 ร้านแม่น้ำ หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โทร : 042-491037 อาหารตามสั่ง
5 สวนอาหารจอย หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โทร : 042-491341 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ แข็งแรง ทนทาน ราไม่ขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มากมาย มีให้เลือกมากมาย
2 ผลิตภัณฑ์จากปลา เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาปลาสดมาแปรรูป รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด เช่น ปลารมควัน ปลาตากแห้ง ปลาส้ม ปลาร้า เป็นต้น
3 เสื่อ ผลิตภัณฑ์เสื่อผือใช้นั่ง/นอน ทำความสะอาดง่าย สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย