ข้อมูลตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า หนองคาย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบุ่งคล้า เดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลหนองเดิ่น อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ต่อมาได้แบ่งแยกหมู่บ้านขึ้นเป็นตำบลบุ่งคล้า และได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบุ่งคล้า มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบุ่งคล้า หมู่ 2 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ 3 บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ 4 บ้านนาจาน หมู่ 5 บ้านดอนจิก หมู่ 6 บ้านดอนแพง หมู่ 7 บ้านขามเปี้ย หมู่ 8 บ้านซำบอน หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด

พื้นที่

มีพื้นที่ประมาณ 89 ตารางกิโลเมตร ตำบลบุ่งคล้าตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.หนองเดิ๋น อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ อบต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำโขง , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ และ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.หนองคาย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดหนองคาย ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายหนองคาย - นครพนม ระยะทาง 184 กิโลเมตร และเดินทางจากอำเภอพังโคน-บึงกาฬ-บุ่งคล้า ระยะทาง 170 กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถใช้บริการรถปรับอากาศ 407พัฒนา,99,ชัยสิทธิ์ทัว เดินทางจากกรุงเทพมหานครสิ้นสุดที่ อำเภอบุ่งคล้า ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

สิ่งทอ,พรมเช็ดเท้า-ทอผ้าลายขิต,เครื่องจักรสานจากต้นคล้า

สถานที่

1. อบต.บุ่งคล้า
2. วัดจอมศรี
3. วัดจันทร์เดชบำรุง
4. วัดเจริญสุขศรีนวนคำประดิษฐ์
5. วัดซำบอนวราราม
6. วัดดาราศรี
7. วัดทองอุทัยราษฎร์
8. วัดปุริมาประดิษฐ์
9. วัดศรีมงคล
10. เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
11. จุดชมวิวเพื่อนป้องกันตลิ่งโขงพัง
12. จุดผ่อนปรนบุ่งคล้าปากกระดิ่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีพื้นที่ 116,562 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงภูวัว ป่าสงวนแห่งชาติดงเซกา อยู่ในท้องที่อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง โดยสำนักงานเขตตั้งอยู่ที่บ้านขามเปี้ย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย
2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
3 จุดผ่อนปรนบุ่งคล้า-ปากกระดิ่ง
4 จุดผ่อนปรนบุ่งคล้า-ปากกระดิ่ง ได้มีการเปิดจุดผ่อนปรนบุ่งคล้า-ปากกระดิ่ง มีสินค้าส่งออกจำพวกเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค อาหารและ สินค้าขาเข้าจำพวกเนื้อสัตว์ตากแห้ง เห็ด มีเขื่อนป้องกันตลิ่งโขงพังความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ทิวทัศน์สวยงาม หน้าแล้งมีหาดทรายขาวสะอาดและมีการละเล่นสงกรานต์

โรงแรม
1 ริมโขงรีสอร์ท บ้านบุ่งคล้าเหนือ ติดกับริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขงพัง โทร 042-499071 คืนละ 400 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านต้นคูณ ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขงพัง ใกล้จุดผ่อนปรน อ.บุ่ง อาหารตามสั่ง และปลาน้ำโขง
2 ร้านอาหารเรือนไทย ติดกับโรงเรียนบุ่งคล้านคร เบอร์โทรศัพท์ 0-4249-9101 อาหารตามสั่ง เนื้อย่างเกาหลี ไอศกรีม
3 ร้านเพรชรา ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง ใกล้กับจุดผ่อนปรน อำเภ อาหารตามสั่ง อาหารพื้นเมือง และปลาน้ำโขง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 นำผึ้ง
2 ผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ผลิตจากผ้าฝ้าย ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าซิ่นมัดหมี่ ผ้าสไบ ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า
3 สิ่งทอ, ทอผ้าขิต เป็นผ้าที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม
4 สิ่งทอ, พรมเช็ดเท้า เป็นพรมเช็ดเท้าของบ้านบุ่งคล้าทุ่ง เช็ดสะอาด ซักทำความสะอาดง่าย ทนทาน

สินค้าโอทอป ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า หนองคาย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า หนองคาย