ข้อมูลตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลในเมืองอยู่ในเขตการปกครองของ "เทศบาล"

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ,สาโทร้อยเอ็ด

โรงแรม
1 บรรจง โฮเต็ล 99-101 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร : 0 4351 1235 , 0 4351 5158 จำนวนที่พัก 31 ห้อง, ราคา 200 บาท
2 บัวทอง โฮเต็ล 40-46 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร : 0 4351 1142 จำนวนที่พัก 35 ห้อง, ราคา 100 - 200 บาท
3 พันนัดดา รีสอร์ท 251 หมู่ 16 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร : 0 4351 3822-4 โทรสาร : 0 4351 2487 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 300 บาท
4 ร้อยเอ็ดธานี 78 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร : 0 4352 0387-40 โทรสาร : 0 4352 0401 จำนวนที่พัก 182 ห้อง, ราคา 900 - 4,920 บาท
5 สายทิพย์ โฮเต็ล 133 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร : 0 4351 4028 , 0 4351 1742 จำนวนที่พัก 66 ห้อง, ราคา 260 - 380 บาท
6 สาเกตุนคร โฮเทล 66-80 ถ.หายโศรก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร : 0 4351 1741, 0 4351 1937, 0 4351 4058 จำนวนที่พัก 146 ห้อง, ราคา 300 - 800 บาท
7 เพชรรัชต์ การ์เด้น โฮเทล 404 หมู่ 17 ถ.คชพลายุกต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร : 0 4351 9000-007 โทรสาร : 0 4351 9008 จำนวนที่พัก 148 ห้อง, ราคา 540 - 1,740 บาท
8 แพรทอง โฮเต็ล 29 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร : 0 4351 1127 จำนวนที่พัก 58 ห้อง, ราคา 130 - 260 บาท
9 โฮเต็ล 100-104 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร : 0 4351 1035 , 0 4351 3985-6 จำนวนที่พัก 31 ห้อง, ราคา 250 - 320 บาท
10 ไหมไทย โฮเทล 99 ถ.หายโศรก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 4500 โทร : 0 4351 1136 , 0 4351 1038 จำนวนที่พัก 112 ห้อง, ราคา 410 - 720 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สบู่ธรรมฃาติ
2 น้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลี ตราแม่อมร
3 ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ หอม อร่อย หุงขึ้นหม้อ ไม่มีสารเจือปนและสารพิษต่าง ๆ
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่อง
5 ดอกไม้ประดิษฐ์จากไหม/ใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากไหม/ใยบัว
6 น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ
7 ปลาร้าบองสุก ปลาร้าบองสุก
8 ผ้าฝ้ายทอมือ ตุ๊กตาผ้าฝ้ายเช็ดมือ
9 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
10 ยาไล่ยุ่งสมุนไพรธูปหอมสายลม ยาไล่ยุ่งสมุนไพรธูปหอมสายลม
11 รองเท้าหนังเทียม รองเท้าหนังเทียม
12 สาโทร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์สาโทร้อยเอ็ด ผลิตจากข้าวเหนียวดำและเชื้อแป้งสมุนไพร หมักโดยกรรมวิธีสูตรโบราณ
13 สุราพลาญชัย ยิน สุราพลาญชัย ยิน
14 หมวกแฟชั่น หมวกแฟชั่น
15 หัตถกรรมจากผ้าไหม หัตถกรรมจากผ้าไหม
16 เรือสำเภาโบราณ เรือสำเภาโบราณใหญ่
17 ไวน์มะเม่า ไวน์มะเม่า

สินค้าโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

วาวี101
ร้อยเอ็ด
น้ำจิ้มแม่อมร
ร้อยเอ็ด