ข้อมูลตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลขอนแก่น มีหมู่บ้านในการปกครอง 16 หมู่บ้าน เมื่อปี 2528 ได้แยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลขอนแก่นและตำบลเมืองเปลือย (อยู่ในเขตอำเภอศรีสมเด็จ) ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประมาณ 5 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลรอบเมือง และตำบลดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมือง และ ตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน
น้ำประปา ร้อยละ 85 ของจำนวนหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากตัวเมืองร้อยเอ็ด มาตามถนนสายร้อยเอ็ด – วาปีปทุม ประมาณ กม.ที่ 5 เลี้ยวขวามือ เข้าสู่พื้นที่บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ตำบลขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

อาหารแปรรูป(เนื้อ),ขนมปัง

สถานที่

1)สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 4
2)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เนื้อแดดเดียว เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อวัว/หมู เป็นอาหารประเภทต่าง ๆ เป็นการถนอมอาหาร เก็บไว้ได้นาน รับประทานง่าย รสชาติดี สะอาด ถูกหลักอนามัย
2 แซนวิช เป็นขนมชนิดต่าง ๆ ใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง หวาน หอมอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
3 โคมไฟจากกะลามะพร้าว โคมไฟจากกะลามะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด