ข้อมูลตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาโพธิ์ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ หมู่ 2 บ้านหนองหลุบ หมู่ 3 บ้านตำแย หมู่ 4 บ้านกอกนายูง หมู่ 5 บ้านดอนไฮ หมู่ 6 บ้านหนองแสง หมู่ 7 บ้านหัวฝาย หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 บ้านหนองนาใหญ่ หมู่ 10 บ้านโนนสวรรค์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ และ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพธิ์ทอง และ ต.หนองแวงคาง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อกก
2 ผ้าห่ม ผ้าห่ม
3 ผ้าห่ม ผ้าห่ม
4 ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตำแยเนื้อผ้าดี ฝีมือประณีตสวยงาม มีหลากสีหลายลายให้เลือก สีไม่ตก

สินค้าโอทอป ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด