ข้อมูลตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลสีแก้ว เดิมเป็นเมืองสีแก้ว ขึ้นกับมณฑลร้อยเอ็ด ซึ่งหลวงบุรมณ์เป็นกำนัน ตำบลสีแก้วคนแรก คนที่ 2 คือขุนสี คนที่ 3 คือหลวงกุ คนที่ 4 นายพิมพา จันทราชา คนที่ 5 นายพรม วิเชียรศาสตร์ คนที่ 6 นายหนูพลอย เพ็งรัตน์ คนที่ 7 นายทอง พรมวารี คนที่ 8 นายนิรันดร จันทรประจักษ์ และคนปัจจุบันคือ นายบุญสี อินอุ่นโชติ เหตุที่ชื่อสีแก้ว เพราะ เรียกตามชื่อเดิมคือเมืองสีแก้ว ปัจจุบันมี 20 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลสีอแก้ว อยู่ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 19 กิโลเมตร พื้นที่ 66.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,561 ไร่ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และบางแห่งมีคลองชลประทาน ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ประชากรอาศัยอยู่กันเป็นหมู่บ้าน มีความเป็นอยู่เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกยาสูบพันธุ์เตอร์กิส,ปลูกพืชผัก.เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ถนนสายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ถึง กม.ที่ 13 เลี้ยวขวาตามถนนลาดยางอีก 2 กม. รวมเป็น 15 กม. ถึงหมู่บ้านหนองตาไก้ ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

แคน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

กลุ่มโหวดแคน
ร้อยเอ็ด