ข้อมูลตำบลปอภาร อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปอภาร อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านดงเค็งน้อย หมู่2 บ้านโคกก่อง หมู่3 บ้านโคกพิลา หมู่4 บ้านเขียดเหลือง หมู่5 บ้านโคกสง่า หมู่6 บ้านปอภาร หมู่7 บ้านปอภาร หมู่8 บ้านปกภาร หมู่9 บ้านดงเค็งแสบง หมู่10 บ้านคุยมาตย์

พื้นที่

ตำบลปอภาร ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ห่างจากอำเภอระยะทาง 15 กม. พื้นที่เป็นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,575 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ถนนสายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม กม.ที่ 15 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่ที่ 5 บ้าน โคกสง่า และระยะทางอีก 3 กม. ถึงบ้านปอภาร หมู่ที่ 8 ตำบลปอภาร ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดหมี่
2 ผ้าห่ม ผ้าห่ม
3 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมที่ทอด้วยมือ และลายมัดหมี่ หลายลายหลายสีสวยงาม ฝีมือประณีต
4 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
5 ไหมมัดหมี่และพื้น ไหมมัดหมี่และพื้น

สินค้าโอทอป ตำบลปอภาร อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปอภาร อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด