ข้อมูลตำบลโนนรัง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนรัง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน เป็นตำบลที่เล็กที่สุดในเขตรับผิดชอบของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอยู่ติดกับเขตตำบลรอบเมืองและชุมชนเมือง มีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 3 กม. เส้นทางสายลาดยางตลอดสาย ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช. 2 ค มีหมู่บ้านก้าวหน้า 8 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านปานกลาง จำนวน 1 หมู่บ้าน ไม่มีหมู่บ้านล้าหลัง

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบแห้งแล้ง ดินเป็นดินปนทราย เนื้อที่รวม 10,391 ไร่ พื้นที่ 25.75 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ดงพันชาติ 1,114 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกยางเตอร์กรีซ

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าถึงหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนและใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ทำการเกษตร
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 2 ตู้ และมีโทรศัพท์ใช้ในส่วนราชการทุกส่วน
- มีวิทยุสื่อสาร อบต. 1 เครื่อง และที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 9 เครื่อง
- มีประปาใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ด้วยทางลาดยาง 2 เส้นทาง
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 215 (ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ) และลาดยางเข้าบ้านหนองคัน
2. ถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโนนรัง-บ้านค้อ-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกซอยในหมู่ 2,5,6

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1) ที่ทำการ อบต.โนนรัง 1 แห่ง
2) สถานีอนามัยตำบลโนนรัง 1 แห่ง
3) วัด/สำนักสงฆ์ 12 แห่ง
4) โรงเรียน 3 แห่ง
5) ป่าดงพันชาติ ป่าชุมชน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสวรรค์สามัคคีธรรมวนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 มีเนื้อที่ 101 ไร่เศษ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 12 รูป สิ่งที่เป็นมงคลคือ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ บริเวณวัดเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ ร่มรื่น สงบ เป็นที่วิปัสนากรรมฐาน โดยมีอาจารย์สุดใจ ภิตทุปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมใส่ไส้, ขนมหมี่กรอบ, กล้วยทอด - ขนมใส่ไส้ ห่อด้วยใบตอง ใส่ไส้มะพร้าว ผ่านการนึ่งก่อนขาย - ขนมหมี่กรอบ ใช้เส้นหมี่ขาวผ่านการทอดโรยน้ำตาลก่อนขาย - ขนมกล้วยทอด ใช้กล้วยสุก ฝานเป็นชิ้นคลุกมะพร้าวแล้วทอด
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ซื้อเส้นไหมจากตลาดมาทอตามกระบวนการทอผ้าไหม ลวดลาย สีสัน

สินค้าโอทอป ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด