ข้อมูลตำบลดงลาน อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงลาน แยกจากการปกครองตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านสนามม้า หมู่ 2 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 3 บ้านอ้น หมู่ 4 บ้านดงลาน หมู่ 5 บ้านหนองจิก หมู่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ 7 บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ 8 บ้านเกษตรสำราญ หมู่ 9 บ้านหนองจิกน้อย หมู่ 10 สันติสุข หมู่ 11 บ้านตำแย หมู่ 12 บ้านหนองจิก หมู่ 13 บ้านโคกสูง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินทราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 9.9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,430 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เหนือเมือง ต.ศีแก้ว และ ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ขอนแก่น อ.เมือง และ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จจ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากเทศบาลเมืองร้อยเอ้ด มุ่งไปทางทิศตะวันตก ใช้ถนนสายร้อยเอ็ด - มหาสารคาม กม.ที่ 9 แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่หมู่ 13 บ้านโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

สถานที่

1. มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวอทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2. ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด
3. สถานแรกรับเด็กและเยาวชน
4. ตลากกลางสินค้าเกษตร

ร้านอาหาร
1 สวนอาหารลานไท 178 หมู่ 7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร : 043-518477 อาหารทะเล/ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะเกียงจากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เป็นการนำเอากะลามะพร้าวมาดัดแปลงเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ตะเกียง พาน กระบวยตักน้ำ ซึ่งมีความคงทนสวยงาม
2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
3 ภาพปักจากผ้าไหม ภาพปักจากผ้าไหม
4 มังกรคาบแก้ว มังกรพ่นไฟ พญานาค ผลิตภัณฑ์มังกรคาบแก้ว มังกรพ่นไฟ พญานาค เป็นการนำเอาใบมะพร้าวมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้ตั้งโชว์ ซึ่งมีความคงทนสวยงาม
5 แคปหมูสกายแล็ป แคปหมูสกายแล็ป
6 ไส้กรอก ไส้กรอก

สินค้าโอทอป ตำบลดงลาน อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงลาน อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด