ข้อมูลตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลแคนใหญ่ขึ้นอยู่กับตำบลหนองแก้ว ซึ่งมีนายสว่าง พนมเขต เป็นกำนัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้มีการแยกตำบลใหม่มาเป็นตำบลแคนใหญ่ โดยมีนายสว่าง พนมเขต เป็นกำนันจากเริ่มตำบลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2530 - 2545) เหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นตำบลแคนใหญ่ เนื่องจากมีป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ และมีต้นตะเคียนหรือภาษาอีสานเรียกว่า"ต้นแคน" เป็นจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ จึงได้เป็นนามเรียกขานว่าตำบลแคนใหญ่ ในปัจจุบันมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีผู้คนที่น่าเกลียดน่ากลัวมาก ผู้หญิงขี้ล้าย ผู้ชายขี้หลี

พื้นที่

ตำบลแคนใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 25.41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,881 ไร่ แบ่งพื้นที่ทางการเกษตร 15,115 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 766 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงแดง และตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสมสะอาด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกยาสูบเตอร์กิสต์ ปลูกแตงโม ปลูกผัก ทำธูปหอม ค้าขายและรับจ้าง

สาธารณูปโภค

ตำบลแคนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 แห่ง ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลมีความสะดวก มีรถโดยสารประจำทางตลอดวัน สามารถเดินทางตามถนนสายหลักเข้าสู่ตำบลซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอด โดยเดินทางจากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศใต้ ตามถนนสายร้อยเอ็ด -สุวรรณภูมิ ประมาณ 21 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว ก็เข้าสู่เขตตำบลแคนใหญ่ โดยจะถึงหมู่บ้านแรก คือบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลแคนใหญ่

ผลิตภัณฑ์

ธูปหอม,ผ้าไหม,ตะกร้า

สถานที่

1)โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
2)วัดธรรมจารีนิวาส
3)ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
4)สวนป่าห้วยน้ำหนาว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้า กระติบข้าว ข้อง เป็นเครื่องใช้ที่ได้จากการจักสานไม้ไผ่ ใช้หวายในการมัด มีความละเอียด คงทน สวย
2 ธูปหอม เป็นธูปหอมชั้นดี ติดไฟง่าย มีหลากหลายชนิด ทั้งขนาด รูปแบบและการหีบห่อ
3 ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
4 ผ้าไหม เป็นผ้าทอมือจากไหมแท้ มีความละเอียดประณีตสวยงาม ลวดลายสลับซับซ้อน งดงามตามแบบพื้นเมืองอีสาน

สินค้าโอทอป ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด