ข้อมูลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกษตรวิสัย อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทิศใต้ประมาณ 47 กม. ในอดีตเป็นชุมชนของขอมเก่าแก่มาแต่โบราณ มีหลักฐานโบราณวัตถุเป็นที่ปรากฏคือ กู่กาโดน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดธาตุ กระทั่งปี 2416 อุปราชเหง้าแห่งเมืองสุวรรณภูมิ พร้อมบริวาร ได้นำผู้คนจากเมืองสุวรรณภูมิ จำนวน 4,800 คน มาตั้งเมืองเกษตรวิสัย ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จากรัชกาลที่ 5 ให้อุปราชเหง้าเป็นเจ้าเมือง โดยพระราชทานนามว่า “พระศรีเกษตราวิชัย” และเป็นบ้านเมืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเกษตรวิสัย เป็นอำเภอหนองแวง แต่ภายหลังได้กลับมาใช้ชื่อเกษตรวิสัยเหมือนเดิม เพราะถือว่าเป็นมงคลนาม โดยมีนายแก้ว สังขศิลา เป็นกำนันคนแรก

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา และมีป่าละเมาะ มีลำน้ำเสียวใหญ่ไหลผ่านทางทิศใต้และทิศตะวันตกส่วนทิศเหนือและทิศตะวันออก มีลำน้ำเสียวน้อยไหลผ่าน ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกู่กาสิงห์ และ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน
มีโทรศัพท์สาธารณะใช้เป็นส่วนใหญ่

การเดินทาง

ตำบลเกษตรวิสัย เป็นที่ตั้งของอำเภอเกษตรวิสัย อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 47 กม. และการเดินทางจากพื้นที่เทศบาลไปยังเขตพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขต อบต. มีถนนลาดยางเชื่อมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มี 2 เส้นทาง คือ จาก อ.เกษตรวิสัย ถึงบ้านโพนงอย และจากเกษตรวิสัย ถึงบ้านโพนโพธิ์-หว้างาม

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าผักตบชวา

สถานที่

1) กู่กาโดน วัดธาตุ
2) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3) ลำน้ำเสียวใหญ่
4) ลำน้ำเสียวน้อย
5) เทศบาลตำบล 1 แห่ง
6) ลำกุดกู่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผักตบชวา เป็นกระเป๋าถือที่ผลิตจากผักตบชวา มีหลายแบบหลายขนาด
2 ขนมครองแครง, ทองม้วน ขนมครองแครง, ทองม้วน
3 ข้าวกล้องสุขภาพ ข้าวกล้องสุขภาพ
4 ข้าวถุงศรีเมือง 5 กก ข้าวถุงศรีเมือง 5 กก
5 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ
6 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด