ข้อมูลตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสิงห์โคก เป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลหนองแวง เมื่อปี 2480 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ได้รับประกาศให้เป็นสภาตำบล เมื่อปี 2515 และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ปี 2539

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีลำน้ำเสียวน้อยไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคูเมือง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงปลา, เพาะเห็ด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,424 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 32 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 ทาง คือ ทางสายบ้านป่ายาง ต.เกษตรวิสัย ระยะทาง 8 กม. และ สายสุวรรณภูมิถึงแยกทางเข้าบ้านแสบง ต.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

แซมพูสระผม,ผ้าขาวม้า

สถานที่

1)วัด 5 แห่ง
2)โรงเรียนขยายโอกาสบ้านสิงห์โคก-ดงมัน
3)โรงเรียนขยายโอกาสบ้านจานทุ่ง-โนนสังข์
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง
5) ลำน้ำเสียวน้อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนองก่าม หนองก่ามมีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ บริเวณรอบหนองมีต้นไม้ขึ้นมากมาย และมีเกาะใหญ่กลางหนองน้ำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้า เป็นผ้าขาวม้าทอจากด้ายโทเร สีสันสวยงาม ซักง่าย สีไม่ตก
2 แชมพูสระผมสมุนไพร เป็นแชมพูสำหรับสระผม ที่ผสมสมุนไพร เช่น ใบหมี่,ดอกอัญชัน, เครือเขวาคำ,ว่างหางจระเข้ สระสะอาดหอมกลิ่นสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด