ข้อมูลตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลหนองแวง ขึ้นกับตำบลป่ายาง ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลหนองแวงเมื่อปี 2462 มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลหนองแวง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีลำน้ำเสียวน้อยไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีโคตร ตำบลดงกลาง และ ต.ป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสิงห์โคก และ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง และ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง/ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์เอกชน 4 แห่ง
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 21 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 14 แห่ง

การเดินทาง

ตำบลหนองแวงสามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 3 ทาง คือ
1. ทางแยกตรงข้ามสถานีอนามัยบ้านอีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
2.ทางแยกเข้าบ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง
3. ทางแยกระหว่างบ้านหนองไผ่

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1) วัดในแต่ละหมู่บ้าน
2) ลำน้ำเสียวน้อย
3) หนองแวง
4) สถานีอนามัยบ้านหัวหนองหนองผึ้ง
5) โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนองแวง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีขนาดประมาณ 100 ไร่ เป็นแหล่งน้ำที่มีนกเป็นน้ำจำนวนมาก เหมาะสำหรับพักผ่อน และชมธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าวจากต้นไหล การสานกระติบข้าวจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกัน
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้น ผ้าทอที่มีลวดลายสวยงามและผ้าพื้นที่มีความประณีต ขนาดชิ้นตามความต้องการผ้าไหมพื้น 300 บาท ผ้าไหมมัดหมี่ 600 บาท ต่อเมตร

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด