ข้อมูลตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำอ้อม เป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอเกษตรวิสัย ซึ่งประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านยางจ้อง, หมู่ที่ 2 บ้านน้ำอ้อม, หมู่ที่ 3 บ้านโนนจาน, หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อม, หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวงน้อย, หมู่ที่ 6 บ้านน้ำอ้อม, หมู่ที่ 7 บ้านสว่างธรรมวิเศษ, หมู่ที่ 8 บ้านคุ้มหนองบัวพัฒนา

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเสียวไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกษตรวิสัย และ ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ขี้เหล็ก และ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,002 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 39 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลน้ำอ้อม จากอำเภอระยะทางประมาณ 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเม่าแห้ง, ข้าวเม่าคลุก, กระยาสารท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเม่าแห้ง, ข้าวเม่าคลุก, ข้าวเม่ากระยาสารท ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าวเหนียว ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ได้แก่ ข้าวเม่าแห้ง ข้าวเม่ากระยาสารท ข้าวเม่าบ้าบิ่น ข้าวเม่าข้าวตู ข้าวเม่าหมี่
2 ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้าย
3 เสื่อกก เสื่อกก

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด