ข้อมูลตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงครั่งน้อยเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลดงครั่งใหญ่ ต่อมาแยกและจัดตั้งเป็นตำบลดงครั่งน้อย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2536 ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งกำนันตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง กำนันคนแรกคือ นายบุญโฮม กุลวงศ์กำนันคนปัจจุบัน คือ นายทองคำ สีหา

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบทุ่งนากว้างใหญ่ติดกับทุ่งกุลาร้องไห้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมือง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
- น้ำประปา 3 แห่ง
- โทรศัพท์ 17 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลดงครั่งน้อย มี 2 เส้นทาง เส้นทางแรกเดินทางจากอำเภอเข้าทางบ้านสำราญนิวาส – ดงครั่งน้อย เส้นทางที่สอง ใช้เส้นทางจากอำเภอเข้าทางบ้านเมืองบัว-บ้านโพนทอน-ดงครั่งน้อย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)สถานีตำรวจภูธรตำบลดงครั่งน้อย
2) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไสบบาง ผ้าไสบบาง
2 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมลายมัดหมี่สวยงาม มีหลายลาย หลายสี สวยงาม ฝีมือปราณีต สีไม่ตก

สินค้าโอทอป ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด