ข้อมูลตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบัวแดง เดิมมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน แต่ปัจจุบันมี 3 หมู่บ้าน ที่อยู่นอกเขตเทศบาล ได้แก่ บ้านโคกทม บ้านหนองบึง บ้านดอนดู่ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมรัตน์ เป็นตำบลที่เป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ และส่วนราชการต่าง ๆ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ดินเป็นดินปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีแร่ธาตุในดิน แหล่งน้ำตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 19.943 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,631 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เหนือเมือง ต.ศีแก้ว และ ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ขอนแก่น อ.เมือง และ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จจ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ตัดเย็บ จักสาน เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 587 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 305 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถใช้เส้นทางร้อยเอ็ด - จตุรพักตร์พิมาน พอถึงอำเภอจตุรพักตร์พิมาน ให้ตรงมาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2392 เส้นทางจตุรพักตร์พิมาน - ปทุมรัตน์ ระยะทางจากตัวจังหวัดถึงตำบลประมาณ 64 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม-ที่นอน-ผ้าห่ม-ตะกร้าพลาสติก

สถานที่

1. วัดบ้านโคกทม
2. วัดบ้านดอนดู่
3. วัดบ้านหนองบึง
4. ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตน์
5. อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้
6. สถานีตำรวจภูธรอำเภอปทุมรัตน์
7. โรงพยาบาลปทุมรัตน์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ มีเนื้อที่ 2.297 ไร่ ความจุน้ำ 5.79 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และสำหรับการประมงน้ำจืด
2 วัดบ้านโคกทม ตั้งอยู่ที่ 147 หมู่ 2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา มีศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง และโบสถ์อีก 1 หลัง

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารสำบัญ 71 หมู่ 9 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด โทร : 043-58 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานกระบุง จักสานกระบุง
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
3 ที่นอนเด็ก ที่นอนผู้ใหญ่ ผ้าห่ม ผลิตภัณฑ์ที่นอนและผ้าห่ม เป็นการนำผ้าและใยสังเคราะห์มาเย็บเป็นที่นอน ฝีมือประณีต สีสันสวยงาม
4 ผลิตภัณฑ์จักสานจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์จักสานจากพลาสติก เป็นการนำเส้นพลาสติกมาสานเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ตะกร้า กระติบข้าว กล่องใส่ปากกา ถาดใส่ผลไม้ เป็นต้น มีความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม
5 ผ้าไหม (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกทม ) ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมต่าง ๆ เช่น ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมชุด ผ้าไหมลายสก๊อต เป็นต้น เป็นการนำเส้นไหมมาทอเป็นผืน ฝีมือประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม
6 ผ้าไหมพื้นเรียบ (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนดู่) ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเรียบ เป็นการนำเส้นไหมมาทอเป็นผืน ฝีมือประณีต สีสันสวยงาม สีไม่ตก เนื้อผ้าดี
7 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
8 พิมเสนน้ำ พิมเสนน้ำ

สินค้าโอทอป ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด