ข้อมูลตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแคนเดิมขึ้นกับตำบลโพนสูง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งกิ่งอำเภอปทุมรัตต์ขึ้น จึงแยกจากตำบลโพนสูงมาขึ้นกับกิ่งอำเภอปทุมรัตต์ จนมาถึงปี พ.ศ. 2508 จึงได้แยกจากตำบลโพนสูงเป็นตำบลหนองแคนจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ
56 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของตัวเมืองร้อยเอ็ด อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอปทุมรัตต์ ห่างจาก
ตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย และ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

ประชากรในตำบลหนองแคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนา ซึ่งอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวยังไม่มีอาชีพเสริมที่แน่นอน จึงทำให้ไม่มีรายได้พอแก่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมองในภาพรวมอาชีพเสริมของตำบลหนองแคน คือ การทอผ้าไหม ส่วนผู้ชายจะไปรับจ้างใช้แรงงานในต่างท้องถิ่น

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,572 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ
56 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของตัวเมืองร้อยเอ็ด อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอปทุมรัตต์ ห่างจาก
ตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม , ปลาร้าสับ, โรตีสายใหม, เครื่องจักสาน

สถานที่

1. มีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ในวัดป่าอุทยาน -เป็นที่เคารพสักการะ ของชาวตำบลหนองแคน
2. วัดสุนันทาราช - บ้านสวนปอ หมู่ที่ 6
3. วัดนันทรังสิทธิ์ - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1
4. วัดศรีประดู่ - บ้านดู่ฝายใหญ่ หมู่ที่ 14

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดป่าอุทยาน เป็นวัดที่สำคัญ เนื่องจากมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในองค์พระพุทธรูป เป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้องผง(ข้าวกล้องงอกบดพร้อมชง)
2 ของที่ระลึกชุดรับแขกไม้ไผ่ ของที่ระลึกชุดรับแขกไม้ไผ่
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
4 ผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าไหมลายลูกแก้ว

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด