ข้อมูลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพนสูง เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเกษตรวิสัย ต่อมาในปี 2506 ได้แยกออกมาขึ้นกับอำเภอปทุมรัตต์ มีหมู่บ้านในการปกครอง
จำนวน 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำเสียวรูปแอ่งกระทะฤดูแล้งน้ำน้อยมาก ในฤดูฝนน้ำมากและท่วมทุกปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,320 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,320 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอปทุมรัตต์ ผ่านบ้านโนนจาก ตำบลโนนสง่า ตามถนน รพช. ระยะทาง 16 กม. ผ่านบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 4 ตำบลสระบัว เข้าหมู่ 5 บ้านโคกก่อง ต.โพนสูง เป็นถนนลูกรังตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

เครื่องนอน

สถานที่

1) โรงเรียน 5 แห่ง
2) วัด 7 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์(ดอกยี่โถ)
2 ตุ๊กตาไหมพรม ตุ๊กตาไหมพรม
3 ที่นอนเด็ก ,ผู้ใหญ่ และผ้าห่ม เป็นที่นอนที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ มีทั้งที่นอนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งผ้าห่ม มีหลายแบบหลายขนาดให้เลือก ตัดเย็บด้วยฝีมือประณีต ราคาย่อมเยา
4 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
5 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมที่ทอด้วยลายมัดหมี่สวยงาม มีหลายลายหลายสี ฝีมือประณีต

สินค้าโอทอป ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด