ข้อมูลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสวรรค์ แยกออกมาจากตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปี 2495 มีนายจันทร์ เป็นกำนันคนแรก ต่อมาเมื่อตั้งกิ่งอำเภอปทุมรัตต์ จึงได้มาขึ้นกับกิ่งอำเภอปทุมรัตต์ มีหมู่บ้านในการปกครอง 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลโนนสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปทุมรัตต์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 12 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มีพื้นที่ทั้งหมด 24,982 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 21,578 ไร่ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ “ลำน้ำเตา”

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลขี้เหล็ก และ ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม, เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
น้ำประปา ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากอำเภอปทุมรัตต์ ไปยังตำบลโนนสวรรค์ สามารถใช้เส้นทาง คือ ทางลาดยางสายปทุมรัตต์ – ปากทางส้มโฮง ระยะทาง 10 กม. ส่วนการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ภายในตำบลโนนสวรรค์ มีทั้งถนนลาดยางและถนนลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1) วัด 14 แห่ง
2) โรงเรียน 6 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าวจากต้นคล้า กระติบข้าวจากต้นคล้า
2 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
3 ผ้าสะไบยกดอกบ้านฮ่องแฮ่ ผ้าสะไบยกดอกบ้านฮ่องแฮ่
4 ผ้าไหมพื้นเรียบ เป็นผ้าที่ทอจากไหมแท้ สีสันสวยงาม คงทน ย้อมด้วยสีธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด