ข้อมูลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองหงส์ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเมืองหงส์ หมู่ 2 บ้านเมืองหงส์ หมู่ 3 บ้านหนองคู หมู่ 4 บ้านหนองสะพัง หมู่ 5 บ้านโคกกลาง หมู่ 6 บ้านโคกชาด หมู่ 7 บ้านดอนมะหรี่ หมู่ 8 บ้านดอนขมิ้น หมู่ 9 บ้านไม้ล่าว หมู่ 10 บ้านหัวหนอง หมู่ 11 บ้านหัวฝาย หมู่ 12 บ้านค่ายเสรี หมู่ 13 บ้านวังโดน หมู่ 14 บ้านใหม่ประสาทพร หมู่ 15 บ้านเมืองหงส์ หมู่ 16 บ้านเมืองหงส์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแวงคาง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองผือ และ ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.มหาสารคาม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้า, ผ้าโสร่ง เป็นผลิตภัณฑ์บ้านเมืองหงส์ ผลิตผ้าขาวม้าและผ้าโสร่งเนื้อนุ่ม สีไม่ตก นุ่งสบาย ซักทำความสะอาดง่าย มีให้เลือกมากมาย
2 ผ้าห่มไหมพรม ผ้าห่มไหมพรม

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด