ข้อมูลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงแดง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ถึงตำบลดงแดง โดยถนนสาย รพช.-อำเภอเมืองสรวง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 5 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง ข้าวกล้อง
2 ธูปหอมพรหมพิมาน ธูปหอมพรหมพิมาน
3 ผ้าคลุมเตียง เป็นผ้าคุลมเตียงที่ตัดเย็บจากเศษผ้า ออกแบบลวดลายสวยงาม มีหลายสีหลายลายให้เลือก
4 เปลพับ เปลพับ

สินค้าโอทอป ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด