ข้อมูลตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงกลาง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลดงกลาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน สภาพพื้นที่เป็นที่เนินป่าละเมาะ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
ประปา 6 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ถึงตำบลดงกลาง ระยะทาง 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 6 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) โรงเรียน 4 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จอบ,เสียม,มีด,ขวาน,มือเสือ,กรรไกรตัดกิ่งไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเศษเหล็ก ตกแต่งสวยงาม ใช้ได้ทนทาน
2 ทอผ้าห่มไหมพรม ทอผ้าห่มไหมพรม
3 ยาสมุนไพรแผนโบราณ ยาสมุนไพรแผนโบราณ

สินค้าโอทอป ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด