ข้อมูลตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าสังข์ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลป่าสังข์ มีสภาพทั่วไปเป็นทุ่งนาและป่าละเมาะ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ถึงอำเภอป่าสังข์ ถนนลาดยางตลอดสาย ผ่านตำบลดงแดง ระยะทาง 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ธูปหอม

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 8 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) โรงเรียน 5 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ธูปหอมเงินล้านเศรษฐี เป็นธูปหอมตราเงินล้านเศรษฐี กลิ่นหอม มีสองแบบ เล็กและใหญ่
2 ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมพื้นเรียบ
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด