ข้อมูลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2360 หรือ 180 ปี ที่ผ่านมา ได้มีประชากรมาจากบ้านตากแดด หัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยขุนพระไชย ไชยเกตุ ขุนสีหาคลัง บุตรโลม ขุนจันดี ได้ย้ายราษฎรและพี่น้องมาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำห้วยแร้ง ซึ่งเป็นบ้านลิ้นฟ้าและบ้านสวนมอญปัจจุบัน สาเหตุที่เรียกว่าห้วยแร้ง เพราะตอนที่มาตั้งบ้านใหม่ ๆ ลำห้วยแร้งจะมีอีแร้งมาก บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนั้นอยู่ใกล้ลำห้วยและตามลำห้วยและหนองน้ำมีต้นลิ้นฟ้าขึ้นอยู่เต็มไปหมด ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านลิ้นฟ้า

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา อาศัยน้ำฝน
ที่ตั้งตำบลลิ้นฟ้า
- ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ห่างจากตัวอำเภอ 14 กิโลเมตร
- พื้นที่ตำบลลิ้นฟ้ามี พื้นที่ทั้งหมด 20.69 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,000 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม เลี้ยงปศุสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน
- มีน้ำประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวจังหวัดเข้าสู่อำเภอจตุรพักตรพิมาน แล้วเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางจตุรพักตรพิมาน – ปทุมรัตต์ ประมาณ 14 กิโลเมตร ก็เข้าเขตตำบลลิ้นฟ้า

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม,เห็ดนางฟ้า,เก้าอี้ไม้ไผ่

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
2) วัด บ้านลิ้นฟ้า วัดบ้านหนองแซว
3) สถานีอนามัยตำบลลิ้นฟ้า
4) หนองสาธารณะหนองผง
5) หนจองสาธารณะหนองลิ้นฟ้า
6) หนองสาธารณะหนองตาฮ้อย
7) ลำห้วยแล้ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมลายขิต เป็นหัตถกรรมของสมาชิกกลุ่มและเป็นสินค้าพื้นเมือง

สินค้าโอทอป ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด