ข้อมูลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนิเวศน์เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 88 ปี ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนอีสานพูดภาษาท้องถิ่น (ภาษาลาว) นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองอำเภอธวัชบุรี ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบล 1 แห่ง จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน คือ บ้านนิเวศน์ หมู่ที่ 1, 15 บ้านจอมพล และบ้านตะโมม อยู่นอกเขตเทศบาล 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีพื้นที่รวมทั้งหมด 13,395 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, ค้าขาย, ทอผ้า, จักสาน, ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต.1,480 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จาก จ.ร้อยเอ็ด สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 23 ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด ถึง อ.ธวัชบุรี 10 กม. และที่ตั้งของที่ว่าการ อ.ธวัชบุรี ตั้งอยู่ในเขตตำบลนิเวศน์ และเดินทางไปทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กม. แล้วเลี้ยวขวา จะเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ต.นิเวศน์เป็นหมู่บ้านทอผ้าห่ม ผ้าลายชิต ผ้ามัดหมี่ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่มลายซิ่ง, ผ้าลายขิต

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมอบแห้ง ขนมอบแห้ง
2 ผ้าลายขิต ใช้ด้ายโทเรทอผ้าขิต ใช้กี่พื้นบ้านในการทอ
3 ผ้าห่มลายซิ่ง เป็นการนำด้ายโทเร และเส้นใยไหมพรมมาทอเข้าด้วยกันเป็นผืน มีหลากสี เช่นสีม่วง สีแดง สีเขียว มีความมั่นคงใช้ได้ตลอดไป
4 ผ้าไหมบาติก ผ้าไหมบาติก
5 เสื้อผ้าไหม เสื้อผ้าไหม
6 โอ่งผ้าไหมสาเกตุ โอ่งผ้าไหมสาเกตุ

สินค้าโอทอป ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด