ข้อมูลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลธงธานี เป็น 1 ใน 12 ตำบล ที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่ 2 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วนมี 6 หมู่บ้าน และอยู่นอกเขตเทศบาล 2 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอธวัชบุรี ติดทางหลวงแผ่นดินสายร้อยเอ็ด-โพนทอง มีเนื้อที่ประมาณ 12,627 ไร่ มีพื้นที่ทำเกษตรกรรม 11,955 ไร่ มีแม่น้ำชีไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดตำบลบึง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดตำบลธวัชบุรี อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง
โทรศัพท์หมู่บ้าน 8 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปตามถนนสายร้อยเอ็ด-โพนทอง ถึงพื้นที่ตำบลธงธานี ระยะทาง 20 กม. หรือจากที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี ไปตามถนนสายร้อยเอ็ด-เสลภูมิ ระยะทาง 10 กม. เลี้ยวซ้ายขึ้นไปทางทิศเหนือ ไปตามถนนสายบ้านยางน้อย-ธวัชดินแดง ระยะทาง 10 กม. ถึงตำบลธงธานี

ผลิตภัณฑ์

ปาร้าบอง, น้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลี

สถานที่

1) โรงเรียนประถม 3 แห่ง
2) โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
3) โรงพยาบาลธวัชบุรี
4) บึงจิว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลี น้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลี
2 ปลาร้าบอง ปลาร้าบองผลิตจากปลาร้าสุกเสริมไอโอดีน

สินค้าโอทอป ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด