ข้อมูลตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลธวัชบุรี เป็น 1 ใน 12 ตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ตำบลธวัชบุรีเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอ ประมาณ 13 กม. ห่างจากจังหวัด 20 กม.

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นป่าเบญจพรรณ มีพื้นที่ทั้งหมด 11,686 ไร่ มีแม่น้ำชีไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพลับพลา กิ่ง อ. เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลอุ่มเม้า ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม, ค้าขาย, ปลูกพืช,เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง
- ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง

การเดินทาง

มีถนน 2 เส้นทางที่สามารถใช้เดินทางเข้าสู่พื้นที่ตำบลธวัชบุรี ได้แก่ถนนจากที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี ตรงไปทางทิศเหนือ เชื่อมกับถนนสายร้อยเอ็ด-โพนทอง ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ระยะทางประมาณ 7 กม. .

ผลิตภัณฑ์

มีด

สถานที่

1) โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
2) วัด /สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มีด, ขวาน เป็นการนำเอาเหล็กแหนบรถยนต์มาตีเป็นมีด,ขวาน มีหลายขนาดให้เลือก ใช้ดีใช้ทน
2 เสื่อกกลายขิต เสื่อกกลายขิต

สินค้าโอทอป ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด