ข้อมูลตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขวาทุ่ง เป็น 1 ใน 12 ตำบล ของอำเภอธวัชบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ บนถนนเส้นทางร้อยเอ็ด-อาจสามารถ มีหมู่บ้านในการปกครอง 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ระดับการพัฒนาแบ่งได้ดังนี้ ระดับปานกลาง 2 หมู่บ้าน ระดับก้าวหน้า 8 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลราชธานี , ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากอำเภอธวัชบุรี มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ของอำเภอ สู่ถนนร้อยเอ็ด-อาจสามารถ ห่างจากอำเภอประมาณ 12 กม. เข้าสู่หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าใหญ่ ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด