ข้อมูลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นป่าทึบมีสัตว์ป่ามากมาย ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานเดิมมาจากแขวงจำปาศักดิ์ และฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง มาตั้งบ้านเรือนครั้งแรกบริเวณโนนสะแก (ปัจจุบันคือคุ้มแก หมู่ 1 เขตเทศบาล) ต่อมาประชากรมากขึ้น ได้ขยายเป็นหมู่บ้านต่างๆ รวมทั้งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอพนมไพร เดิมเรียกว่าบ้านเมืองแสน เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอพนมไพร เมื่อปี พ.ศ.2468 มีหมู่บ้านทั้งหมด 19 หมู่บ้าน แยกเป็นเขตเทศบาลตำบลพนมไพร และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคุ้มแก, หมู่ 2 บ้านคุ้มโผ่, หมู่ 3 บ้านคุ้มศิลา, หมู่ 4 บ้านคุ้มใต้, หมู่ 5 บ้านคุ้มสว่าง, หมู่ 6 บ้านคุ้มกลาง, หมู่ 7 บ้านสุวรรณวารี, หมู่ 8 ท่าสะอาด, หมู่ 9 บ้านเทพารักษ์, หมู่ 10 บ้านเหล่าบึงแก้ว, หมู่ 11 บ้านชะโด, หมู่ 12 บ้านไทยสมบูรณ์, หมู่ 13 บ้านดอนเจริญ, หมู่ 14 บ้านดอนพระจันทร์, หมู่ 15 บ้านอุดมศิลป์, หมู่ 16 บ้านรัตนวารี, หมู่ 17 บ้านเกษตรสมบูรณ์, หมู่ 18 บ้านท่าสะอาด, หมู่ 19 บ้านถนนเรียบ

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี มีพื้นที่รวม 23,801 ไร่
ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช 2 ค.มีหมู่บ้านก้าวหน้า 13 หมู่บ้าน และหมู่บ้านปานกลาง 1 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.นานวล ต.โคกสว่าง และต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็โ
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำชี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สระแก้ว และต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบ

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2043 ระยะทาง 65 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอพนมไพร เดินทางต่อไปตามถนน ร.พ.ช. สายบ้านพนมไพร - บ้านเจริญศิลป์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริก,ไม้มะม่วง

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอพนมไพร
2. วัดกลางอุดมเวทย์
3. ท่าดอนกอก สนามแข่งขันเรือยาวประจำปี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ท่าดอนกอกแม่น้ำชี งานประเพณีไหลเรือไหลเรือไฟและแข่งขันเรือยาวประจำปีของตำบลพนมไพรในเทศกาลออกพรรษา ซึ่งได้สืบสานวัฒนธรรมนี้สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานหลายชั่วอายุคน มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทุกปี
2 วัดกลางอุดมเวทย์ เป็นวัดเก่าแก่มีองค์พระมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์อายุหลายร้อยปี ที่คนทั่วไปได้รู้จักให้ความเคารพนับถือ มากราบไหว้เพื่อขอให้ประสพความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา มีงานนมัสการองค์พระมหาธาตุระหว่างวันขึ้น 12 ค่ำ ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมานมัสการเป็นจำนวนมาก

ร้านอาหาร
1 ร้านพรชัย ถ.นิคมคณารักษ์ หมู่ 2 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โ อาหารไทย/จีน
2 ร้านโต๊ะทองลาบเป็ ถ.พนมไพร - มหาชนะชัย ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โท อาหารพื้นบ้านอีสาน/อาหารไทย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ภาชนะบรรจุสิ่งของ
2 ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง ประดิษฐ์เป็นโคมไฟ และเชิงเทียน
3 ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง (คุณวิเศษ) ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง
4 ผลิตภัณฑ์น้ำพริกต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกต่าง ๆ เช่น น้ำพริกปลาร้า พริกแกงเผ็ด พริกแกงไตปลา น้ำพริกตาแดง น้ำพริกเผา พริกป่นบดครก ฯลฯ มีความสะอาด ปลอดภัย อร่อย ไม่ใส่สารกันบูด
5 ผ้าไหมพื้น ผ้าไหมพื้น
6 อิฐมอญ ผลิตอิฐมอญคุณภาพดี ได้มาตรฐาน มีขนาดเล็ก 2 รู ราคา 0.40 บาท/ก้อน และขนาด 4 รู ราคา 0.75 บาท/ก้อน

สินค้าโอทอป ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด