ข้อมูลตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแสนสุข แยกออกจากตำบลกุดน้ำใส เมื่อปี 2527 มีหมู่บ้านในการปกครอง 8 หมู่บ้าน โดยมี นายดาบ แว่นใหญ่ เป็นกำนันคนแรก ตั้งตำบลตามชื่อหมู่บ้าน ปัจจุบันทั้งหมด 18 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำและลำน้ำ มีป่าชุมชนขนาดใหญ่ คือ ป่าดงเค็ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลพนมไพร ต.สระแก้ว และ ต.วารสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ใหญ่ และ ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง และเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอพนมไพร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 7 กม

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)วัด 13 แห่ง
2)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3)สถานีอนามัย 2 แห่ง
4)โรงเรียน 6 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ฝายพนมไพร-ยโสธร ฝายพนมไพร-ยโสธร เป็นโครงการหนึ่งในแผนงานโครงการ โขง-ชี-มูล ตั้งอยู่ลำน้ำชี บริเวณหนองไม้ตาย บ้านหงษ์ทอง ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน หลังฝายเป็นสถานที่มีปลาชุกชุม ทำให้ชาวบ้านสามารถจับปลาขายมีรายได้เพิ่มขึ้น และไม่ขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านหงษ์ทอง ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและจากผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและจากผ้า
2 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าที่ทอจากไหม มีลวดลายแบบโบราณ มีหลายหลากสี หลายแบบสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

กลุ่มทอผ้า
ร้อยเอ็ด