ข้อมูลตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมขึ้นอยู่กับตำบลพนมไพร และเมื่อปี 2505 ได้แยกออกมาเป็นตำบลโคกสว่าง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 16 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง มีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ มีทำเลเลี้ยงสัตว์ มีลำห้วยก๊ากว๊ากไหลผ่าน มีเนื้อที่รวม 15,916 ไร่ ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช. 2 ค มีหมู่บ้านก้าวหน้า 15 หมู่บ้าน และหมู่บ้านปานกลาง 1 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพนมไพร และตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองฮี กิ่ง อ. หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอพนมไพร ตามถนนลาดยาง รพช. สายพนมไพร –หนองฮี ระยะทาง 3 กม. ถึงสามแยกกู่บ้านขุมเงิน ซึ่งเป็นทางเข้าเขตตำบลโคกสว่าง

ผลิตภัณฑ์

กระติ๊บข้าวจากต้นกก

สถานที่

1)วัดบ้านหนองฟ้า
2)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3)กู่บ้านขุมเงิน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 กู่บ้านขุมเงิน เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว อายุหลายร้อยปี ประวัติความเป็นมา ชาวมอญจะนำอิฐมอญไปร่วมก่อสร้างพระธาตุพนม แต่พอมาถึงสามแยกบ้านขุมเงิน ได้ยินข่าวว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ก่อสร้างกู่ไว้ที่สามแยกบ้านขุมเงิน ซึ่งทุกปีจะมีงานประเพณีสรงกู่และมีการแข่งขันปั้นไฟขึ้นสูงเป็นประจำทุกปี ในวันเพ็ญเดือนหก
2 พระอุโบสถวัดบ้านหนองฟ้า เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งราษฎรบ้านหนองฟ้า หนองแคน และบ้านยางตาก ได้ร่วมกันจัดหางบประมาณทำการก่อสร้างพระอุโบสถ ซึ่งมีความสวยงาม วิจิตรตระการตา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าวจากกก เป็นกระติบใส่ข้าว ที่สานจากกก มีความละเอียดประณีต สวยงาม คงทน มีหลายขนาดให้เลือก

สินค้าโอทอป ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด