ข้อมูลตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ ปี 2448 ชาวอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อพยพมาก่อตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี โดยตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านดอนคำไฮ” ต่อมาได้ตั้งขึ้นเป็นตำบล ใช้ชื่อว่า “ตำบลคำไฮ” เมื่อปี 2458 โดยครั้งแรกมีเสมียนตราอำเภอพนมไพรเป็นกำนันปกครอง ปัจจุบันมีนายประเสริฐ สิงหาทอ เป็นกำนันปกครอง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำชี มีพื้นที่ทั้งหมด 36.19 ตร.กม. ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำการประมง ทอผ้า ปลูกพืช จักสาน

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ทุกหมู่บ้าน
ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบล บนถนนทางหลวงสาย ร้อยเอ็ด- มหาชนะชัย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)องค์การบริหารส่วนตำบล
2)โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
3)หาดเสือเต้น
4) หาดท่ากระถิน
5) สถานีอนามัย 1 แห่ง
6) หาดบ้านโปง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม เป็นผ้าไหมคุณภาพที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น

สินค้าโอทอป ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด