ข้อมูลตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสระแก้ว แยกจากตำบลพนมไพร เมื่อปี 2510 หมู่บ้านที่แยกออกมา จำนวน 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ทั้งหมด 7,558 ไร่ ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช.2 ค. มีความก้าวหน้าระดับ3 ทั้งหมด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2043 ระยะทาง 62 กม. ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด ประมาณ 2 กม. เลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยางสายบ้านเจริญศิลป์-บ้านพนมไพร ประมาณ 1 กม. จะถึงหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม/ผ้าขิด

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
3) โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
4) สถานีอนามัยบ้านสระแก้ว
5) วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมพื้นเรียบ
2 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไหมลายมัดหมี่ มีความสวยงาม มีหลายหลายหลายสีให้เลือก การทอฝีมือประณีต

สินค้าโอทอป ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด