ข้อมูลตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลค้อใหญ่ ตั้งเป็นตำบลเมื่อปี 2537 โดยแยกออกจากตำบลคำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เหตุที่ตั้งชื่อว่า “ค้อใหญ่” เพราะบริเวณที่ตั้งตำบล มีต้นคล้อขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณวัด ต่อมาเพี้ยนเป็น ค้อใหญ่ ปัจจุบันอยู่ในเขตความปกครองของอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลค้อใหญ่ อยู่ห่างจากอำเภอพนมไพร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 13 กม. สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยกว๊ากว๊าก ไหลผ่านทางทิศตะวันตำของตำบล มีพื้นที่รวม 6,075 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนานวน อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคลีกลิ้ง กิ่ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า การประปา ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 4 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ตามทางหลวงหมายเลข 2043 ถึงอำเภอพนมไพร เดินทางต่อตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2227 สาย
พนมไพร – มหาชนะชัย ถึง กม.ที่ 10 เลี้ยวขวาเข้าสู่ตำบล ระยะทาง 3 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด