ข้อมูลตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลชานุวรรณ ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นตำบลเมื่อปี 2538 โดยแยกออกจากตำบลกุดน้ำใส มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 7 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณทุกหมู่บ้าน

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพนมไพร ระยะทาง 18 กม. พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำชีไหลผ่านทางทิศเหนือของตำบล มีพื้นที่รวม 23,801 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร 6,000 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ลำน้ำชี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ตามทางหลวงหมายเลข 2043 ถึง กม.ที่ 55 เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 202 ระยะทาง 11 กม. ถึงเขตตำบลชานุวรรณ และอีกเส้นทางหนึ่งคือ จากจังหวัดยโสธรตามเส้นทางหลวงหมายเลข 202 ระยะทาง 5 กม. ถึงตำบลชานุวรรณ

ผลิตภัณฑ์

เสื่อผือ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด