ข้อมูลตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกกกม่วง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนทอง ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกกกม่วง หมู่ 2 บ้านโนนสนามชัย หมู่ 3 บ้านโนนชัยศรี หมู่ 4 บ้านพรมจรรย์ หมู่ 5 บ้านหนองหม้อ หมู่ 6 บ้านดงกลาง หมู่ 7 บ้านโนนเชียงหวาง หมู่ 8 บ้านคำบอน หมู่ 9 บ้านโคกกกม่วงพัฒนา หมู่ 10 บ้านหนองบุ่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติกับ ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเส้นกก(เสื่อพับ,ชุดรับประทานอาหาร)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากเส้นกก (เสื่อพับ, ชุดรับประทานอาหาร ฯลฯ) เป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นกก มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก มีให้เลือกหลายประเภท เช่น เสื่อพับ, ชุดรับประทานอาหาร ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด