ข้อมูลตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสว่าง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนทอง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสว่าง หมู่ 2 บ้านท่าสำราญ หมู่ 3 บ้านบึงก้านตง หมู่ 4 บ้านหนองกุง หมู่ 5 บ้านสองพี่น้อง หมู่ 6 บ้านคำพระ หมู่ 7 บ้านคำอุปราช หมู่ 8 บ้านโคกก่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่ม,ผ้าพันคอ,ผ้าขาวม้า,ผ้าปูโต๊ะ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่ม, ผ้าพันคอ, ผ้าขาวม้า, ผ้าปูโต๊ะ เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเนื้อดี ฝีมือประณีต สวยงาม สีสันสวยงาม ซักทำความสะอาดง่าย เช่น ผ้าห่ม, ผ้าพันคอ, ผ้าขาวม้า, ผ้าปูโต๊ะ

สินค้าโอทอป ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด