ข้อมูลตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า(http://www.obt-ummao.org )

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2469 โดยแยกออกมาจากตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย โดยนายบุญร่วม ประทุมชาติ เป็นกำนันตำบลปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากหลายแหล่ง ภาษาไทยอีสานเป็นภาษาท้องถิ่น นับถือศาสนาพุทธ 11 หมู่บ้าน และนับถือศาสนาคริสต์ 1 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยอีด้วงไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้าน มีหนองน้ำธรรมชาติ เช่น หนองยอ หนองไผ่ หนองมล หนองวังล้อม หนองศาลา และหนองคอแหลม ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล ภูมิอากาศเป็นแบบ 3 ฤดู ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว สภาพทั่วไปพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโคกดินแดงที่ประชาชนอาศัยเก็บเห็ดในฤดูฝน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ค้าขาย รับจ้าง
อาชีพเสริม ทอผ้า ทำข้าวซ้อมมือ(ข้าวกล้อง)

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสายขอนแก่น – โพนทอง ออกจากอำเภอโพนทองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านอุ่มเม่า และถึงองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณ 17 กิโลเมตร ถนนเชื่อมหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังและถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตแต่ไม่ครบทุกสาย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า
2) สถานีอนามัย 2 แห่ง
3) วัดที่สำคัญ วัดศิริชัยธาราม วัดศรีสุพลธาราม
4) สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
5) โรงเรียน 4 แห่ง ขยายโอกาส 1 แห่ง โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า
6) ป่าชุมชน 1 แห่ง
7) สวนยางพารา 1 แห่ง
8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
9) ศูนย์ศาสนาคริสต์จักร
10) เจ้าปู่หลักเมือง 1 แห่ง
11) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง
12) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวซ้อมมือ ข้าวซ้อมมือที่มีคุณภาพทางโภชนาการสูง ผลิตบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม
2 ปั้นมังกรจากไม้มงคล ปั้นมังกรจากไม้มงคล
3 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า
4 ผ้าทอลายไข่มดนาคคมเจ็บ ผ้าทอลายไข่มดนาคคมเจ็บ
5 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ สีไม่ตก อ่อนนุ่ม สวยงาม
6 ผ้าฝ้ายลายมุกโคมเจ็ด ผ้าฝ้ายลายมุกโคมเจ็ด

สินค้าโอทอป ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด