ข้อมูลตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำนาดี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอโพนทองทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศเหนืออำเภอโพนทอง ห่างจากตัวอำเภอ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่สูงสลับที่ลุ่ม อยู่ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ปัจจุบันเป็นป่าเสื่อมโทรม) มีลำห้วยธรรมชาติหลายสายไหลผ่าน เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพธิ์ทองตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลภูเขาทอง อำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่มันสำปะหลัง /ไร่อ้อย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า 12 หมู่บ้าน
- น้ำประปา 9 แห่ง
- โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ 4 เครื่อง มือถือ 10 เครื่อง

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 3 ทาง
- อำเภอโพนทองออกไปทางอำเภอกุฉินารายณ์ - บาก ทางเข้าบ้านบัว – ตำบลคำนาดี 13 กม.
- อำเภอโพนทองออกไปทางจังหวัดขอนแก่น – บาท ทางบ้านหนองไฮ ตำบลโพธิ์ทอง -ตำบลคำนาดี -อำเภอโพนทอง – ตำบลคำนาดี (ถนนลูกรัง 13 กม.)

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบฟักทอง

สถานที่

1) วัด 8 แห่ง
2) โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง มัธยมศึกษา 1 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
6) บึงเก็บน้ำขนาดใหญ่ชื่อบึงงาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้าย
2 ข้าวเกรียบจากฟักทอง - มันเทศ เป็นขนมที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ไม่มีสารเคมีเจือปน รสชาติอร่อย ราคาถูก ถูกหลักอนามัย
3 เสื่อกก เสื่อกก

สินค้าโอทอป ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด