ข้อมูลตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสระนกแก้ว แยกออกจากตำบลแวงตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบันเขตการปกครองมีจำนวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองนกเป็ดเหนือ หมู่ 2 บ้านหนองนกเป็ดใต้ หมู่ 3 บ้านโนนสวาง หมู่ 4 บ้านนาหารัตน์ หมู่ 5 บ้านมะอึ หมู่ 6 บ้านโนนเพชร หมู่ 7 บ้านกุดสระ หมู่ 8 บ้านขมิ้น หมู่ 9 บ้านโนนแก้ว หมู่ 10 บ้านโคกวัฒนา หมู่ 11 บ้านโนนคำ หมู่ 12 บ้านเมืองใหม่พัฒนา หมู่ 13 บ้านกุดสระน้อย หมู่ 14 บ้านสระแก้ว หมู่ 15 บ้านโนนทอง

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 23.593 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สว่าง, วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้านการเดินทาง

1. เส้นทางไปจังหวัดขอนแก่น จากอำเภอไปประมาณ 3 กม. สุดเขตเทศบาล
2. เส้นทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอไปประมาณ 7 กม. เขตบ้านหนองโก ติดกับตำบลโพธิ์ยศชัยศรี

ผลิตภัณฑ์

ข้าวปลอดสารพิษ,สาโทร้อยเอ็ด,กระเป๋าผ้าฝ้าย

สถานที่

1. บึงโพนทอง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ไร่องุ่น ของนางพูลศรี เพชรมณี ปลูก 5 ไร่ เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เรื่องไร่นาสวยผสม หมู่ 3 บ้านโนนสวาง ต.สระนกแก้ว โทร : 043-571569

โรงแรม
1 แฮปปี้บังกะโล หมู่ 2 บ้านหนองนกเป็ดใต้ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทร : 043-534277 ห้องพัดลม ราคา 250 บาท/คืน ห้องแอร์ ราคา 350 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านพูนสวาทดิ์ หมู่ 10 ติดถนนใหญ่ สายโพนทอง - ร้อยเอ็ด ต.สระนกแก้ว อ อาหารจานเดียว
2 ร้านเชลล์ หมู่ 10 ติดถนนใหญ่ สายโพนทอง - เสลภูมิ ต.สระนกแก้ว อ.โ อาหารตามสั่ง
3 ร้านแฮปปี้แลนด์ หมู่ 10 ติดถนนใหญ่ สายโพนทอง - เสลภูมิ ต.สระนกแก้ว อ.โ อาหารตามสั่ง/จัดโต๊ะจีน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมปังอบกรอบ
2 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
3 กระเป๋าผ้าฝ้าย กระเป๋าผ้าฝ้าย มีหลากรูปแบบ สีสันสวยงาม
4 ข้าวปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษ แปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร บรรจถุงขนาด 1 กก. และ 5 กก. มีตราถุงบรรจุ
5 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
6 ยาดมแผนโบราณ ยาดมแผนโบราณ
7 สาโทร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์สาโทร้อยเอ็ด ผลิตจากข้าวเหนียวดำ พร้อมสมุนไพรต่าง ๆ 29 ชนิด เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทำให้การหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้น ละลายไขมันในเส้นเลือด
8 เสื่อกก เสื่อกก
9 เสื่อกกลายขิต เสื่อกกลายขิต

สินค้าโอทอป ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด