ข้อมูลตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขามเปี้ย เป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพธิ์ชัย ประกอบไปด้วย 20 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 8 หมู่บ้าน และอยู่ในเขต อบต. จำนวน 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 20,929 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.อัคคาคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.บัวคำ และ ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย และ ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย และ ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม สานกระติบข้าว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 951 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเมืงร้อยเอ็ดสามารถใช้เส้นทางร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ พอถึงสี่แยกบ้านบ่อเลี้ยวขวาตามเส้นทางยางตลาด - โพนทอง ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอร่องคำเข้าเขตอำเภอโพธิ์ชัย ถึงสี่แยกเข้าอำเภอโพธิ์ชัยเลี้ยวซ้ายระยะทางประมาณ 6 กม.ถึงที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ตำบลขามเปี้ย

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว, ผ้าห่มทอมือ

สถานที่

1. หลวงปู่ใหญ่ขามเปี้ย
2. วัดขามเปี้ย
3. วัดโพธิ์ชัย
4. ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย
5. โรงพยาบาลอำเภอโพธิ์ชัย
6. สถานีตำรวจอำเภอโพธิ์ชัย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หลวงปู่ใหญ่ขามเปี้ย เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอโพธิ์ชัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้า
2 กระติบข้าว ผลิตภัณฑ์กระติบข้าวทำมาจากไม่ไผ่ ใช้ใส่ข้าว/ข้าวเหนียว ฝีมือประณีต สวยงาม ราไม่ขึ้น คงทน แข็งแรง สามารถเก็บความร้อนไว้ได้นาน
3 กระติบข้าว กระติบข้าว
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา เป็นการทำที่ปราณีต มีทั้งประเภทกระเช้า จัดเป็นช่อ หรือ เป็นดอกเดี่ยวๆ
5 ผ้าทอ ผ้าทอ
6 ผ้าห่ม ผ้าห่ม
7 ผ้าห่มทอมือ ผ้าห่มทอมือ
8 ผ้าห่มทอมือ ผ้าห่มทอมือ
9 ผ้าห่มลายสอง ผ้าห่มลายสอง
10 หมอนขิต หมอนขิต

สินค้าโอทอป ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด