ข้อมูลตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนโอง เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีหมู่บ้านภายในตำบล 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลดอนโอง เป็นตำบลที่มีหมู่บ้านติดกับลำน้ำชีตลอดแนวตำบล เป็นระยะทางยาวประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ลุ่ม ในฤดูฝนน้ำท่วม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอโพธิ์ชัย กับ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืชผักสวนครัว

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า หมู่ 1 – 10 มีไฟฟ้าใช้ครบ
ประปา หมู่ 1 – 10 มีประปาใช้ครบ
โทรศัพท์ มีใช้ที่ อบต.ดอนโอง หมายเลข 01-1261-8987

การเดินทาง

เดินทางเข้าตำบล เริ่มต้นจากถนนสายขอนแก่น – โพนทอง เดินทางตามถนนลาดยางช้างเผือก เข้าสู่ รพช.โคกหนองบัว – เหล่าแขม ก็จะถึงตำบลดอนโอง ระยะทาง 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาส้มฟัก ปลาร้า ปลาส้ม ปลารมควัน

สถานที่

1) ฝายลำห้วยปากปลาค้าว
2) ตลาดและหาดทรายบ้านปากปลาค้าว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาส้มฟัก ปลาร้า ปลาส้ม ปลารมควัน ใช้ปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และปลาจากแหล่งเลี้ยงปลาน้ำจืด
2 เสื่อกก เสื่อกก

สินค้าโอทอป ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด